If we did not contact you within 2 days, please call 0909037503

Nếu bạn chưa nhận được hồi âm của chúng tôi trong vòng 2 ngày, vui lòng liên hệ 0909037503

ABOUT US

 • Our FOUNDER has 20 years of homeschooling and tutoring her  children. She also has 10 years of experience tutoring and teaching children. She has been teaching at an International French school for the past years.

 • Our teachers are native English or French speakers and all have a minimum of 3 years experience with primary students.

 • We are all well adjusted to Vietnam and we like living in HCM.

 • We all share a love for children and care for their well being and future. Some staff members will assist the teachers in class.

 • Teaching is a meaningful career and we all love what we are doing.

 • Our facilities are well adapted for 1st, 2nd & 3rd graders (2 classes to start with) and our playground has been specifically designed to delight them.

 • Our menu will change according to the English or French days and students will have an opportunity to taste the most typical dishes from these countries.

 • Your child’s education and well being are in good hands.

VỀ CHÚNG TÔI

 • Người sáng lập của chúng tôi đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc gia sư và dạy học tại nhà cho các con của mình.

 • Cô cũng có hơn 10 năm kinh nghiệm dạy dỗ trẻ em, cô đã giảng dạy tại trường quốc tế Pháp trong những năm qua.

   

 • Giáo viên của chúng tôi là người Anh và Pháp bản ngữ, tất cả đều có ít nhất 3 năm kinh nghiệm dạy học sinh cấp tiểu học.

   

 • Tất cả chúng tôi đều thích nghi tốt với Việt Nam và chúng tôi thích sống ở Hồ Chí Minh.

 • Tất cả chúng tôi đều có cùng một tấm lòng yêu thương trẻ em và quan tâm đến cá nhân và tương lai của chúng.

 • Một số nhân viên của Trường là các trợ giảng sẽ hổ trợ các thầy cô giáo và học sinh trong lớp.

   

 • Dạy học là một nghề thiêng liêng và ý nghĩa, tất cả chúng tôi đều yêu công việc này.

   

 • Trang thiết bị của trường được thiết kế phù hợp với học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 3, và sân chơi cũng được thiết kế đặc biệt nhằm đem lại niềm vui cho các em học sinh.

 

 • Thực đơn của trường sẽ được thay đổi theo 2 chương trình học, học sinh sẽ có cơ hội nếm thử các món ăn đặc trưng của 2 nền văn hóa này.

 

 • Con cái bạn sẽ được giáo dục và nuôi dưỡng trong một môi trường an toàn và quốc tế tại EFS.

 

 • Trường của chúng tôi có học bỗng dành cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt.

SUR NOUS

 • Notre FONDATRICE a 20 ans d’expériences, ayant tout d’abord enseigné ses propres enfants par correspondance, ainsi que les élèves de primaire de l’école Française « Marguerite Duras ».

 • Nos enseignants sont Anglo-saxons ou natifs de France et ont tous un minimum de 3 ans d’expériences dans le primaire.

 • Nous nous sommes tous bien adaptés au Vietnam et nous aimons la vie à HCM.

 • Nous avons aussi tous en commun, l’amour pour les enfants et  un intérêt particulier pour leur  bien-être et  un seul but : les équiper au mieux pour leurs futurs.

 • Notre personnel est gentil et partage avec nous, notre intérêt et amour pour les enfants. Certains assisteront les professeurs en classe.

 • Enseigner est un beau métier et nous aimons tous, ce que nous faisons.

 • Notre école est bien adaptée aux élèves de CP, CE1 & CE2: seulement 3 classes pour commencer et notre cour de récréation a été conçue pour faire la joie des enfants.  

 • Notre menu variera selon les jours d’ Anglais ou de Français et nos élèves pourront tester les plats les plus typiques de ces pays.  

 • L’éducation et le bien-être de votre enfant sont dans de bonnes mains.

© 2019 EFS School.