If we did not contact you within 2 days, please call 0909037503

Nếu bạn chưa nhận được hồi âm của chúng tôi trong vòng 2 ngày, vui lòng liên hệ 0909037503

Education for kids

HOW TO KEEP YOUR CHILD HEALTHY / CÁCH NUÔI TRẺ KHỎE MẠNH

1.PHYSICALLY: Food is an important factor to your child’s health. What food do children like that helps their growth? From the age of 9 months, for lunch : mix with your...

Read More
Education for kids

THE TERRIBLE STAGE: FROM 2 TO 5 years old

THE TERRIBLE STAGE: FROM 2 TO 5 years old How to get your toddler to listen Parents must be warned that even though your toddler looks the cutest, at the...

Read More
Education for kids

HOW TO HANDLE A TODDLER? Cách giáo dục trẻ?

THE 2ND PHASE IN A CHILD’S LIFE IS AS HARD AS THE TEENAGE, WHY?  - Psychologists will tell you that it is vital that your toddler must start to build...

Read More
Tips to raise your children

YOUR CHILDREN’S ACTIVITIES-CÁC HOẠT ĐỘNG MÀ TRẺ CẦN

YOUR CHILDREN’S ACTIVITIES You know by now, that your children need 4 walls around them, to feel safe. The 1st wall is a strict schedule for their bed time so...

Read More
Tips to raise your children

What do your children need?-Food

Từ tuần trước chúng ta đã hiểu về giới hạn đầu tiên mà con bạn cần: đó là thời khóa biểu. Sinh hoạt đúng giờ giấc giúp chúng cảm thấy...

Read More
Tips to raise your children

What do your children need?- Schedule

NHU CẦU CỦA CON BẠN LÀ GÌ? Con bạn cần cảm giác an toàn. Bạn cảm thấy mình an toàn khi nào? Đó là khi bạn được bao quanh bởi...

Read More
Tips to raise your children

Giúp trẻ tự lập- Independance

PARENTS’ FIRST RESPONSIBILITY IS TO PREPARE THEIR CHILDREN FOR LIFE. The 1st priority is to teach them to be independent.         You don’t help your children when you feed &...

Read More
Tips to raise your children

Tạo sự tự tin cho trẻ bằng lời nói tích cực-Positive words

Thân gửi quí phụ huynh, Như chúng ta đã đồng ý với nhau rằng không có trường huấn luyên cách nuôi dạy con cái, vậy thì làm sao để chúng...

Read More
Tips to raise your children

Tips to raise your children well Típ nuôi dạy con tự tin

Are we prepared to be parents?              Chúng ta có được trang bị để làm bố mẹ? Have we been trained to take this important...

Read More
Educating your child

HOW DO PARENTS RESPOND TO THE 1ST PHASE Cách đáp ứng trẻ giai đoạn 3 tháng đầu

The 1ST 3 months: Your baby needs to be fed every 3 hours in order to live. •How can parents handle this exhausting task? The mom even in maternity leave,...

Read More
Educating your child

THE PHASES IN CHILDREN’S LIVES- NHỮNG GIAI ĐOẠN TRONG CUỘC SỐNG CỦA TRẺ

Children have different phases in their courses of life.  From birth to 1 year old •Your child depends totally on you, parents to feed & care for him. Parents must...

Read More
Education for kids

SUMMER CLASS-Lớp học hè 2017

Lớp học hè của chúng tôi bắt đầu từ đầu tháng 6 cho đến tháng 8 năm 2017 Thứ 2 đến thứ 6, từ 8:30 sáng đến 2:30 chiều. Học...

Read More

© 2019 EFS School.