Tạo sự tự tin cho trẻ bằng lời nói tích cực-Positive words


Thân gửi quí phụ huynh,

Như chúng ta đã đồng ý với nhau rằng không có trường huấn luyên cách nuôi dạy con cái, vậy thì làm sao để chúng ta có thể đối diện sự thay đổi và trách nhiệm lớn lao này trong đời sống của chúng ta.

Như tôi đã chia sẻ với bạn lần trước:
Bạn phải nhìn xa trong 20 năm sau, bạn muốn con bạn sẽ trở thành người như thế nào?
Chúng sẽ trở thành kẻ thất bại, người xấu cho xã hội hay chúng sẽ thành công và là người có trách nhiệm?

Dear parents,
As we agree, there is no school for parenting our children, so how can we face this big change and responsibility in our lives? 
As I shared with you previously:
You must look far away in 20 years, how would you like your children to become? 
Losers, bad for their societies or successful and responsible?

I know your heart’s desire. Which parent wants the worst for their children? And I know you want them to become the best people they could be.
Now as we are on the same page, let me give you a powerful tip: 
How Do you speak to them?

Tôi biết rõ mong ước của các bạn. Có cha mẹ nào mà lại muốn điều xấu cho con cái mình? Và Tôi biết rằng bạn muốn chúng trở thành người tốt nhất mà chúng có thể. 


Bây giờ , khi chúng ta đã có chung quan điểm, tôi sẽ gửi đến các bạn một bí quyết:
Đó là: Cách Bạn nói chuyện với con bạn?

Your words can be the best tool to build your children or can be the tool to destroy them.
As parents, we are not only called to feed our children’s bodies but we must also, be aware of how we feed their souls.
How many of us feel inadequate, little, not worthy, not self-confident at all, why?
The answer is in our childhood: how our parents and close ones spoke to us.
Doctors found out that babies in their mom’s wombs hear their parents’ voices and are able to recognize them.

Lời nói của bạn có thể là công cụ tốt nhất để xây dựng con cái bạn hoặc sẽ là công cụ để hủy hoại chúng. Là cha mẹ, trách nhiệm của chúng ta không chỉ là nuôi dưỡng phần thể xác của con cái mình, nhưng còn phải nuôi dưỡng cả phần tâm hồn của chúng. Bao nhiêu trong số chúng ta cảm thấy mình thiếu thốn, nhỏ bé, không xứng đáng, không tự tin, tạo sao? Câu trả lời nằm ở trong tuổi thơ của chúng ta: bởi cách cha mẹ và những người thân xung quanh nói với chúng ta. Các bác sĩ khám phá rằng, các em bé khi còn nằm trong bụng mẹ nghe được giọng nói và có thể nhận ra được giọng của cha mẹ chúng.

Do you speak to your baby? 
How much more should you speak to your little ones to feed their souls with your positive words.
1. Share with them your feelings and your knowledge, to start building in them some reasoning.
2. But above all, be careful that your words are positive and true.
Example: Don’t use negative sentences like: “you are not a good boy or a good girl”


Rephrase your sentence to:

“A good boy or girl would do this or that. I like when you eat well or share your toys with your sister” 
“I like when you listen to mom or dad. What a good boy or girl you are!”

Bạn có nói chuyện với em bé của mình không? Vậy thì bạn lại càng phải nói chuyện nhiều hơn với con trẻ của mình và nuôi dưỡng tâm hồn chúng bằng những lời nói tích cực. 


1. Hãy chia sẻ với chúng cảm xúc của bạn, kiến thức của bạn để bắt đầu dạy chúng cách suy nghĩ và đưa ra quan điểm nhìn nhận của mình về một vấn đề. 
2. Nhưng trên hết, bạn phải cẩn thận rằng lời nói của bạn phải tích cực và đúng đắn.


Ví dụ: Không nên sử dụng những câu tiêu cực như vầy: “con không phải là đứa trẻ ngoan”

 
Hãy đổi lại câu nói trên thành:

Một em bé ngoan sẽ làm như thế này hoặc như thế kia. Mẹ (ba) rất thích khi con ngồi ăn ngoan và chia sẻ đồ chơi với anh/chị (em) của con. 
Ba (mẹ) thích khi con lắng nghe ba (mẹ). Con thật là một em bé ngoan!

I know it is not easy to change the way we think but who says parenting is an easy task?
If you have questions feel free to share.
If I have the solution I will be more than happy to help you solve your issue.

Tôi biết rằng không dễ dàng thay đổi cách chúng ta suy nghĩ, nhưng có ai nói là làm cha làm mẹ là công việc dễ dàng đâu nào? 
Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào, xin cứ thoải mái chia sẻ.
Nếu tôi có câu trả lời, tôi sẽ rất vui mừng giúp các bạn giải quyết vấn đề của bạn.