YOUR CHILDREN’S ACTIVITIES-CÁC HOẠT ĐỘNG MÀ TRẺ CẦN


YOUR CHILDREN’S ACTIVITIES

You know by now, that your children need 4 walls around them, to feel safe.

The 1st wall is a strict schedule for their bed time so they can have enough hours to be restored and renewed.

The 2nd wall is their food: 4 meals at a regular time and a balanced and healthy nutrition.

HOẠT ĐỘNG DÀNH CHO TRẺ

Giờ bạn đã biết con bạn cần 4 bức tường bảo vệ để chúng cảm thấy an toàn.

Bức tường bảo vệ thứ 1 là một thời gian biểu giờ giấc ngủ nghỉ nghiêm khắc cho trẻ, nhằm giúp chúng có đủ thời gian để được phục hồi và tràn đầy năng lượng cho hôm sau.

Bức tường bào vệ thứ 2 là đồ ăn: ăn đúng 4 bữa vào đúng thời điểm, và đầy đủ dinh dưỡng và cân bằng.

THE 3RD WALL: their ACTIVITIES

Children are full of energy and curiosity.

  • How can you supply this need?

We have 24 hours a day: children need 10 hours to sleep.

They spend 7 to 8 hours at school a day. They are left with 6 hours to live and be themselves.

It’s vital that your children can express their frustrations, their energy through sports or develop their own talents, through Arts

BỨC TƯỜNG THỨ 3: HOẠT ĐỘNG DÀNH CHO TRẺ

Trẻ em rất hiếu động và sự tò mò.

  • Bạn sẽ đáp ứng cho nhu cầu này của trẻ như thế nào?

Chúng ta có 24 giờ /ngày: trẻ cần 10giờ để ngủ.

Chúng có 7-8 giờ/ngày  học ở trường. chúng còn 6 giờ để sống và được là chính mình. 

Để con bạn được bộc lộ sự bực bội, và năng lượng của chúng qua các môn thể thao hay là qua Mỹ thuật chúng được phát triển tài năng thiên bẩm của mình, đây là những điều này vô cùng quan trọng.

Schools develop their minds but children need also to develop their bodies through sports and their souls, through Arts.

Also Sports or Arts teach them to act in groups. It is a good way to prepare them to working and social lives.

We encourage you to invest also in this 3rd part of your children’s needs, as you understand the importance of it, for their developments.

Sign up to different sports or Arts, until your children find their hobbies

Trường học phát triển tư duy của trẻ em tuy nhiên chúng cũng cần được phát triển về thể chất thông qua thể thao và phát triển về tâm hồn thông qua Các môn nghệ thuật.

Thể thao và Các môn nghệ thuật cũng giúp chúng biết hành xử trong một nhóm. Đây là cách rất tốt để chuẩn bị chúng để sống và làm việc trong xã hội trong tương lai.

Chúng tôi khích lệ bạn hãy đầu tư vào nhu cầu thứ 3 này của trẻ, vì bạn đã hiểu được tầm quan trọng của nó cho sự phát triển của trẻ.

Hãy đăng kí các lớp thể thao hoặc lớp nghệ thuật khác nhau, cho tới khi trẻ tìm thấy lớp đúng với sở thích của trẻ.

When they will be teenagers, you will be happy that they have a healthy hobby, instead of hanging out in bars, to drink or smoke or use drugs or rob others.

And who knows, maybe your child will be the next Soccer or Basketball champion or a famous musician or actor?

Hãy đăng kí các lớp thể thao hoặc lớp nghệ thuật khác nhau, cho tới khi trẻ tìm thấy lớp đúng với sở thích của trẻ.

Để khi bước vào tuổi vị thành niên, bạn sẽ vui mừng khi chúng có những sở thích lành mạnh thay vì đi chơi games, hút thuốc, uống bia rượu hay là dùng thuốc phiện hoặc những thứ khác.

Và biết đâu được, có khi con bạn lại trở thành nhà vô địch bóng đá, bóng rổ hay là một nhà soạn nhạc hay một ca sĩ nổi tiếng thì sao?

Your benefits is that they will sleep well after their activities and will be quiet at home.

Lợi ích dành cho bạn đó là chúng sẽ ngủ rất ngon sau những hoạt động đó và khi ở nhà chúng sẽ yên lặng, không ồn ào, nhốn nháo.