If we did not contact you within 2 days, please call 0909037503

Nếu bạn chưa nhận được hồi âm của chúng tôi trong vòng 2 ngày, vui lòng liên hệ 0909037503

THỜI KHÓA BIỂU

Từ 8:30g đến 14:30g: 

1 tuần học chương trình tiếng Anh và 1 tuần học chương trình tiếng Pháp.

Từ THỨ 2 đến THỨ 6:

  • CHƯƠNG TRÌNH ANH của lớp 1, lớp 2 và lớp 3
  • CHƯƠNG TRÌNH PHÁP của lớp 1, lớp 2 và lớp 3

THỨ 4 :

  • KHÁM PHÁ THẾ GIỚI, QUỐC GIA và VĂN HÓA
  • MỸ THUẬT và THỦ CÔNG
  • THỂ THAO

CHƯƠNG TRÌNH ANH

BẢNG CHỮ CÁI: Phát âm  – Viết – Đọc

NGÀY  GIỜ:  theo cách người Anh

TỪ VỰNG liên quan đến cuộc sống thường ngày của học sinh

NGỮ PHÁP: xây dựng câu, thì của động từ và tính từ

TOÁN: PHÉP CỘNG, TRỪ, NHÂN và CHIA và GIẢI BÀI TOÁN. 

 

GIÁO VIÊN CỦA CHÚNG TÔI LÀ NGƯỜI NÓI TIẾNG ANH BẢN NGỮ

CHƯƠNG TRÌNH PHÁP

BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG PHÁP: Phát âm – Viết – Đọc

NGÀY  GIỜ:  Theo cách người Pháp

TỪ VỰNG liên quan đến cuộc sống thường ngày của học sinh

NGỮ PHÁP: xây dựng câu, thì của động từ, chủ từ và tính từ

TOÁN: PHÉP CỘNG, TRỪ, NHÂN và CHIA và GIẢI BÀI TOÁN 

GIÁO VIÊN CỦA CHÚNG TÔI LÀ NGƯỜI PHÁP BẢN NGỮ

© 2019 EFS School.