If we did not contact you within 2 days, please call 0909037503

Nếu bạn chưa nhận được hồi âm của chúng tôi trong vòng 2 ngày, vui lòng liên hệ 0909037503

CHƯƠNG TRÌNH KHÁM PHÁ THẾ GIỚI QUANH TA

Qua bài hát, video & thí nghiệm

• VŨ TRỤ             

• CÁC HÀNH TINH

• BẦU KHÔNG KHÍ

• MÂY

• TRÁI ĐẤT VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

• NGUỒN NƯỚC

• THỰC VẬT

• ĐỘNG VẬT

• LOÀI NGƯỜI

MỸ THUẬT VÀ THỦ CÔNG

Dựa theo chủ đề trong các phần bài học khám phá thế giới

GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC

• CHIA SẺ & GIÚP ĐỠ

• TÔN TRỌNG bản thân và người khác.

• YÊU THƯƠNG VÀ BẢO VỆ THẾ GIỚI QUANH TA

• Trách nhiệm trong CỘNG ĐỒNG-XÃ HỘI 

THỂ THAO

  • BÓNG RỔ
  • BƠI LỘI

© 2019 EFS School.