If we did not contact you within 2 days, please call 0909037503

Nếu bạn chưa nhận được hồi âm của chúng tôi trong vòng 2 ngày, vui lòng liên hệ 0909037503

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA CHÚNG TÔI

Cách dạy của trường là sử dụng 04 giác quan của trẻ em:

  • MẮT qua thẻ hình, TAI, NÓITAY để giúp trẻ lưu nhớ được tối đa và làm cho lớp học năng động, hấp dẫn hơn.

HIỂU BÀI là CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG trong mỗi môn học.

Bao nhiêu trong số chúng ta chỉ vì không hiểu bài mà đã bị rớt môn qua các năm.

HIỂU BÀI TỐT: Chúng tôi tin rằng  khi một người hiểu bài tốt ngay từ đầu, thì người đó có thể lĩnh hội được mọi kiến thức.

Để bộ não của một người nhớ được kiến thức mới: thì rất cần sự lặp đi lặp lại và thực hành.

SỰ TIẾP THU đến như một kết quả của sự hiểu bài tốt, nhớ tốt và thực hành tốt. Đó là khi một người có thể trình bày những kiến thức đã học theo cách của riêng mình.

SỰ THÀNH CÔNG đến khi học sinh có thể tự trình bày và sử dụng kiến thức đã được học.

CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG CHO CÁC EM HỌC SINH

© 2019 EFS School.