If we did not contact you within 2 days, please call 0909037503

Nếu bạn chưa nhận được hồi âm của chúng tôi trong vòng 2 ngày, vui lòng liên hệ 0909037503

MỤC TIÊU CỦA EFS

1. Dạy 2 CHƯƠNG TRÌNH song song PHÁP – ANH : bắt đầu từ lớp 1, lớp 2 và lớp 3.

2.Tác động 2 nền VĂN HÓA  đến với học sinh của chúng tôi. Văn hóa Pháp và văn hóa Anh – Mỹ thông qua ngôn ngữ, ẩm thực và các lễ hội.

3. NÂNG CAO KIẾN THỨC  của học sinh qua  việc thực hành: các trò chơi và trải nghiệm, nhằm tối đa hóa trí nhớ của các em.

4. Lớp 1, lớp 2 và lớp 3 là thời điểm thích hợp để KHÁM PHÁ TÀI NĂNG ĐỘC NHẤT CỦA CÁC EM và phát triển sự sáng tạo của chúng thông qua mỹ thuật và thủ công.

5. Dạy cho các em học sinh cách SỐNG LÀNH MẠNH TRONG CỘNG ĐỒNG. Dạy chúng những giá trị đạo đức để chúng lớn lên trở thành một người chu đáo.

Kết quả sau cùng là để xây dựng cho các em sự tự tin và trang bị những giá trị tốt nhất cho các em để thành công trong tương lai.

Chân thành

Đội làm việc EFS

© 2019 EFS School.