SUMMER CLASS-Lớp học hè 2017


Lớp học hè của chúng tôi bắt đầu từ đầu tháng 6 cho đến tháng 8 năm 2017

Thứ 2 đến thứ 6, từ 8:30 sáng đến 2:30 chiều.

Học phí: phụ huynh đăng kí trước 27/05/2017 được giảm 20%.

Từ 17.000.000VND chỉ còn 13.600.000VND. học phí này đã bao gồm bữa trưa.

Trong lớp học hè, con bạn sẽ được học nói tiếng Anh và tiếng Pháp và thực hành nhiều hoạt động thú vị.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ chúng tôi : 0909037503

Our summer class starts in June to August 2017

Monday to Friday from 8.30 to 2.30 pm.

Our class fee is: 13.600.000 VND per month with lunch included.

This is the price for those who sign up before the 27th of May. 

Your children will learn to speak English and French and will learn and enjoy many fun activities.

For more information please contact us at: 0909037503