What do your children need?- Schedule


NHU CẦU CỦA CON BẠN LÀ GÌ?

Con bạn cần cảm giác an toàn.

Bạn cảm thấy mình an toàn khi nào? Đó là khi bạn được bao quanh bởi 4 “bức tường” trong ngôi nhà.

Con cái bạn cũng cần 4 “bức tường” bao quanh để chúng cảm thấy an toàn.

Hôm nay chúng ta sẽ nói về  “bức tường ” đầu tiên giúp chúng cảm thấy an toàn:

1. THỜI KHÓA BIỂU.

Bạn cần phải xây dựng một thói quen tích cực trong đời sống hằng ngày của con mình bằng cách cho chúng đi ngủ vào một giờ cố định.

WHAT DO YOUR CHILDREN NEED?

Your children need to feel safe

How do you feel safe? In the 4 walls of a house.

Your children also need 4 walls to feel safe.

          Today we are going to talk about the 1st wall for them to feel safe:

  1. BOUNDARIES IN THEIR SCHEDULE:

You must build routines in their daily lives by timing their time to go to bed.

Ví dụ: Nếu con bạn phải thức dậy sớm lúc 6 giờ sang, bạn phải cho con đi ngủ lúc 8 giờ tối, để chúng được ngủ đủ 10 tiếng.

  • Bác sĩ khóa nhi khuyên rằng bố mẹ cần phải cho con mình ngủ đủ 10 tiếng đồng hồ, để tránh các bệnh về hành vi ứng xử.
  • Các nhà tâm lý học cũng khuyên rằng, trẻ em cần phải được ngủ trong phòng riếng của trẻ.

Ngày nay, bố mẹ cho trẻ đi ngủ khi mình đi ngủ. Như vậy là quá trể cho trẻ, bởi vì chúng không được ngủ đủ giấc để được phục hồi, kết quả là sang hôm sau trẻ không thể thức dậy với một tinh thần sảng khoái.

For example: If your child wakes up early, at 6am, you must put him or her, to bed 10 hours going backward, which is at 8pm.

  • Pediatricians advise parents to make sure that their children have 10 hours of sleep, to avoid behaviors problems.
  • Also, Psychologists advice that children must sleep in their own bedrooms.

            Nowadays, children go to bed when their parents go to bed. It’s way too late for a child because they don’t get enough sleep to be restore and the result is that, the next morning; they can’t wake up and be in a good mood.

LỜI ÍCH CHO CẢ TRẺ VÀ BỐ MẸ

  1. Để tránh cho trẻ gặp ác mộng vào nửa đêm, thì trước khi đi ngủ không nên cho trẻ coiquá nhiều hình ảnh trên TV hay trên I pad, máy tính… vì bộ não của trẻ không thể chuyển hóa hết tất cả những thông tin mà chúng nhận. Kết quả là chúng khước từ những hình ảnh hoặc thông tin dư thông qua ác mộng.
  2. Nếu bạn cho con đi ngủ trước 8:30 tối, không những tốt cho trẻ nhằm giúp trẻ được phục hồi trí nhớ cho ngày hôm sau mà ngoài ra bạn còn có thời gian cho bản thân hoặc cho người vợ (chồng) của mình nhằm giữ cho hôn nhân của bạn được bền chặt.

Nếu bạn muốn có một đứa con ngoan và nề nếp, bạn phải bắt đầu từ chổ đây, từ một em bé cho đến tuổi dậy thì.

Giới hạn đó là nói KHÔNG với những điều vô nghĩa nhằm đem lại ích lợi cho con bạn.

THE BENEFTIS OF BOTH CHILDREN & PARENTS

  1. To avoid nightmares in the middle of the night, when you are asleep is, to not allow your children to watch too many images, either on TV or I pad because the child’s brain cannot process all the info they received and the result is, they reject the extra images or info, through nightmares.
  2. If you put your children to bed at the latest at 8.30pm, either you will have time for yourself or time to spend with your spouse to keep your marriage and give the necessary hours for your children, to be restored for the next day.

If you want to have a balanced child, you must start there, as a baby to teen age.

Boundaries means saying NO for the good of your child.