Giúp trẻ tự lập- Independance


PARENTS’ FIRST RESPONSIBILITY IS TO PREPARE THEIR CHILDREN FOR LIFE.

The 1st priority is to teach them to be independent.

        You don’t help your children when you feed & dress your children.

At the age of 9 months, you should teach your children:

1.      To eat with a spoon, on their own & drink in a glass, at a table. At school, your child must be ready to sit at a table and eat properly.

·         Buy plastic plate, glass, spoon & bib and sit by your child, showing him or her, how to hold the spoon & the glass and bring them to her or his mouth, until your child eats properly.

TRÁCH NHIỆM HÀNG ĐẦU CỦA BA MẸ LÀ TRANG BỊ CON CÁI MÌNH ĐỂ CHÚNG CÓ CUỘC SỐNG THÀNH CÔNG TRONG TƯƠNG LAI.

Ưu tiên hàng đầu là dạy chúng sự tự lập.

Thật không hề ích lợi cho con trẻ, khi bố mẹ luôn đút đồ ăn và mặc quần áo cho chúng.

Bắt đầu từ 9 tháng tuổi, bạn nên dạy con trẻ:

1.      Ngồi vào bàn, tự ăn bằng muỗng và uống bằng ly của riêng trẻ. Ở trường, con cái bạn phải sẵn sàng ngồi vào bàn và tự ăn.

·         Mua dĩa/ chén , ly, muỗng nhựa  & đeo yếm và ngồi bên cạnh con bạn. chỉ  cho chúng cách cầm muỗng và ly và hướng dẫn chúng cách đưa đồ ăn vào miệng. tập cho chúng cho đến khi chúng tự ăn được đúng cách.

At the age of 1 year, you should teach your children:

1.      To put on their shoes, on their own.

·         Sit your child on the floor and explain & show the right & left shoe and help him or her, to put on her or his right & left shoe and help your child to stand up, in her or his shoes.

2.      To get dressed, on their own.

Prepare the tee shirt &show your child to put their right & left arms in the holes of the tee shirt and help her or him to pull it down, until your child gets it.

For the pant or short: make your child to sit down and prepare the pant and show him or her, the right & left holes, to stretch their right & left leg in the pant. Then, help your child, to stand up, to pull up the pant.

Khoảng 1 tuổi, bạn nên dạy trẻ:

1.      Tự mang giày.

·         Đặt trẻ ngồi trên sàn nhà, giải thích và chỉ cho trẻ chiếc giày trái và giày phải rồi giúp trẻ mang giày vào, và tập cho trẻ đứng trong đôi giày.

2.      Tập cho trẻ tự mặc quần áo:

·         Chuẩn bị một chiếc áo thun, và chỉ cho trẻ đưa tay trái và tay phải của chúng vào 2 cách tay áo rồi giúp chúng kéo áo xuống cho tới khi trẻ mặc xong.

·         Đối với quần dài hoặc quần soọc: cho con bạn ngồi, và chỉ cho chúng 2 ống quần, rồi chỉ cho chúng đưa 2 chân vào 2 ống quần. Sau đó  giúp chúng

WARNING:Yes, it will take more time, to teach them, at first but, don’t forget that in the long run, you are helping your children, to be independent.

ADVICE:put your alarm clock earlier, knowing that it will take more time than if you do it, for your children, but for the rest of your child’s life, you won’t need to dress up, him or her.

Lưu ý: Ban đầu lúc bạn hướng dẫn từng bước cho trẻ, sẽ mất nhiều thời gian, nhưng bạn đừng quên rằng bạn đang chuẩn bị để con mình tự lập cho một chặn đường dài trong tương lai của chúng.

Lời khuyên: đặt đồng hồ báo thức sớm hơn, vì bạn biết là sẽ mất nhiều thời gian để tập cho chúng làm hơn là bạn làm cho chúng. Nhưng những năm tháng sau này của trẻ, bạn sẽ không cần phải mặc quần áo, mang giày cho chúng nữa

đứng dậy, kéo quần lên.