HOW DO PARENTS RESPOND TO THE 1ST PHASE Cách đáp ứng trẻ giai đoạn 3 tháng đầu


The 1ST 3 months:

Your baby needs to be fed every 3 hours in order to live.

•How can parents handle this exhausting task?

The mom even in maternity leave, has to handle it alone during day & night, as the dad has to work.

     3 tháng tuổi đầu:

Trẻ cần được bú sữa mỗi 3 giờ để sinh trưởng.

Cha mẹ làm thế nào để làm tốt trách nhiệm mệt mỏi này?

Người mẹ này mặc dù đang được nghỉ trong giai đoạn thai sản, phải chăm sóc trẻ một mình cả ngày lẫn đêm, vì người cha phải đi làm.

A GOOD ORGANIZATION IS THE KEY:
– If you don’t breast- feed: prepare the milk bottles and put them in the fridge so when your baby needs his milk, you just need to warm them up in the microwave. 
– The purpose is for you to have time to sleep when your baby sleeps.

TỔ CHỨC CÔNG VIỆC TỐT LÀ CHÌA KHÓA:

1.Nếu bạn không  cho trẻ bú sữa mẹ: bạn có thể chuẩn bị sữa bình cho trẻ và để sãn trong tủ lạnh, khi trẻ đói bụng đòi bú, bạn chỉ cần làm ấm sữa trong lò vi sóng.

– Mục đích là để bạn có thời gian ngủ trong lúc trẻ ngủ.

2. After feeding your baby, you must make him burp: most important task. If not he will suffocate. 

Sau khi cho trẻ bú sữa, bạn phải giúp trẻ ợ hơi: đây là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Vì nếu không ợ hơi được, trẻ sẽ bị ngột thở.

3.Change his diaper so he can sleep well.

– You will have 2 hours left to sleep to cop with the next feeding round. It is exhausting to sleep and wake up every 2 hours during 2 or 3 months.

Thay tã để trẻ ngủ ngon.

– Bạn có 2 giờ đồng hồ để ngủ và nghỉ ngơi trước khi cho trẻ bú lần tiếp theo.

Sẽ rất vất vả và kiệt sức để ngủ và thức dậy cho trẻ bú mỗi 2 giờ đồng hồ, trong suốt 3 tháng đầu này.

– That’s why when the dad is back, it is his turn to feed his baby so the mom can sleep longer hours, to recover.

•Dad must sleep late to feed his baby at 12am so mom will take her turn at 3am and on & on, until dad comes back home.

– Đó là lý do tại sao khi người cha đi làm về, phải thay phiên cho trẻ bú (bình) để người mẹ có thể được ngủ lâu hơn và được phục hồi sức khỏe.

Ø Người cha phải ngủ trể để cho trẻ bú sữa lúc 12 giờ, để người mẹ sẽ thay phiên lúc 3 giờ và tiếp tục cho tới khi người cha đi làm về.